Fundacja Res Publica Multiethnica

Sponsorzy Fundacji

Sponsorzy Fundacji

Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: opracowanie i dwujęzyczna publikacja wyników nieinwestycyjnych badań ratowniczych

W ramach programu Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych, w oparciu oumowę z NID nr 2905/14/FPK/NID, Fundacja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sumę 69 300, 00 zł co pozwoliło na realizację zadania: Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: opracowanie i dwujęzyczna publikacja wyników nieinwestycyjnych badań ratowniczych, której rezultatem stała się publikacja pt:

Starosiedle in the Lubusz Land: Prehistoric and Early Medieval settlement / Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne