Fundacja Res Publica Multiethnica

Publikacje

Publikacje


Honor bez egzageracji. Magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII w. Konrada Niemira. Warszawa 2022.

Studies in archaeological ceramology, red. Zbigniew Kobyliński. Archaeologica Hereditas 17. Warszawa 2020.

Konserwacja zapobiegawcza środowiska 8. Dziedzictwo „nasze” czy „obce”, red. K. Zdeb, K. Rabiega i R. Solecki. Archaeologica Hereditas 16. Warszawa 2019.

Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii, red. Martin Gojda i Zbigniew Kobyliński. Archaeologica Hereditas 11. Warszawa 2018

Preventive conservation of the human environment 6. Architecture as an element of the landscape, red. Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński i Louis Daniel Nebelsick. Archaeologica Hereditas 10. Warszawa 2018.

Katalog grodzisk Warmii i Mazur, tom 1, red. Zbigniew Kobyliński. Warszawa 2017.

Katalog grodzisk Warmii i Mazur, tom 2, red. Zbigniew Kobyliński. Warszawa 2017.

Mapa polskiej fotografii awangardowej w świetle archiwum Jerzego Lewczyńskiego. Weronika Kobylińska-Bunsch. Warszawa 2017.

Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje, red. Zbigniew Kobyliński. Archaeologica Hereditas 7. Warszawa 2016.

Starosiedle in the Lubusz Land: Prehistoric and Early Medieval settlement / Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne. red. Zbigniew Kobyliński, Warszawa 2014.

Urszula Kobylińska, Z archeologicznych studiów nad pradziejami i wczesnymi dziejami północnego Podlasia (badania wykopaliskowe w Dołkach, Gnieciukach i Potoce w woj. podlaskim). Warszawa 2003. Książka wydana wspólnie z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Katalog zabytków ormiańskich, Tom I: Jacek Chrząszczewski, Kościoły Ormian polskich. Warszawa 2001.

Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology in the 21th century? Proceedings of the European Science Foundation Exploratory Workshop - Mądralin near Warsaw, 12-13 October 2001. Edited by Zbigniew Kobyliński. Warsaw 2001. Książka wydana wspólnie z Europejską Fundacją Nauki i Instytutem Archeologii i Etnologii PAN.

Zbigniew Kobyliński, Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego. Warszawa 2001. Książka wydana wspólnie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN.

Katalog zabytków tatarskich, Tom III: Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich. Warszawa 2000

Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, red. Krystyna Gutowska. Warszawa 2000

Katalog zabytków tatarskich, Tom II: Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich. Warszawa 1999

Krajobraz archeologiczny. Ochrona zabytków archeologicznych jako form krajobrazu kulturowego, red. Zbigniew Kobyliński. Warszawa 1999

Zabytki i społeczeństwo. Czynnik społeczny w ochronie zabytków w warunkach reformy samorządowej, red. Krystyna Gutowska i Zbigniew Kobyliński. Warszawa 1999

Katalog zabytków tatarskich, Tom I: Jacek Gutowski, Broń i uzbrojenie Tatarów. Warszawa 1997