Fundacja Res Publica Multiethnica

Z archeologicznych studiów nad pradziejami i wczesnymi dziejami północnego Podlasia

Z archeologicznych studiów nad pradziejami i wczesnymi dziejami północnego Podlasia


Urszula Kobylińska, Z archeologicznych studiów nad pradziejami i wczesnymi dziejami północnego Podlasia (badania wykopaliskowe w Dołkach, Gnieciukach i Potoce w woj. podlaskim). Warszawa 2003. Książka wydana wspólnie z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.