Fundacja Res Publica Multiethnica

Studies in archaeological ceramology

Studies in archaeological ceramology


Studies in archaeological ceramology, red. Zbigniew Kobyliński. Archaeologica Hereditas 17. Warszawa 2020.

W roku 2020 Fundacja Res Publica Multiethnica wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydała kolejny tom z serii prac Instytutu Archeologii UKSW, zatytułowanej Archaeologica Hereditas. Tym razem tom poświęcony był prezentacji prac Instytutu Archeologii w zakresie analiz mineralogicznych i fizykochemicznych naczyń ceramicznych pochodzących z wykopalisk.

Spis treści

Książka może być zakupiona tutaj:

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ksiegarnia/676-archaeologica-hereditas-17-studies-in-archaeological-ceramology.html