Fundacja Res Publica Multiethnica

Starosiedle in the Lubusz Land: Prehistoric and Early Medieval settlement

Starosiedle in the Lubusz Land: Prehistoric and Early Medieval settlement


Starosiedle in the Lubusz Land: Prehistoric and Early Medieval settlement / Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne. red. Zbigniew Kobyliński, Warszawa 2014.

Recenzenci: Prof. Anthony Harding (Exeter), Prof. Christopher Pare (Mainz).

W ramach programu Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych, w oparciu oumowę z NID nr 2905/14/FPK/NID, Fundacja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sumę 69 300, 00 zł co pozwoliło na realizację zadania: Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: opracowanie i dwujęzyczna publikacja wyników nieinwestycyjnych badań ratowniczych, której rezultatem stała się powyższa publikacja.

Publikację można pobrać z poniższego adresu: