Fundacja Res Publica Multiethnica

Preventive conservation of the human environment 6. Architecture as an element of the landscape

Preventive conservation of the human environment 6. Architecture as an element of the landscape


Preventive conservation of the human environment 6. Architecture as an element of the landscape, red. Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński i Louis Daniel Nebelsick. Archaeologica Hereditas 10. Warszawa 2018.

W roku 2018 Fundacja wydała, we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry tom poświęcony architekturze jako części składowej krajobrazu. Ten tom, stanowiący dziesiąty tom serii prac Instytutu Archeologii UKSW, zatytułowanej Archaeologica Hereditas, stanowił równocześnie szóstą część serii Konserwacja zapobiegawcza środowiska.

Spis treści:

Całość książki może być pobrana tutaj: