Fundacja Res Publica Multiethnica

Krajobraz archeologiczny

Krajobraz archeologiczny


Krajobraz archeologiczny. Ochrona zabytków archeologicznych jako form krajobrazu kulturowego, red. Zbigniew Kobyliński. Warszawa 1999

Spis treści

Zbigniew Kobyliński - Krajobraz archeologiczny - problemy ochrony i prezentacji
Jacek Wysocki - Ochrona stanowisk archeologicznych o charakterze obronnym i własnej formie krajobrazowej
Danuta Jaskanis - O potrzebie systemowego upowszechniania obiektów archeologicznych w turystyce kulturalnej
Wojciech Borkowski, Witold Migal, Sławomir Sałaciński i Marek Zalewski - Kontekst kulturowy i przyrodniczy prahistorycznych kopalń krzemienia
Jacek Koj - Skały Kroczyckie - zagadnienia pogramu konserwatorsko-badawczego
Ewa Banasiewicz - Kompleksowa ochrona pradziejowych kurhanów z Grzędy Sokalskiej na Zamojszczyźnie
Joanna Sosnowska i Wojciech Sosnowski - Archeologiczne krajobrazy ziemi chełmińskiej i okolic
Mirosława Dernoga - Grodziska północnej Wielkopolski
Iwona Kozerska - Zabytek archeologiczny w krajobrazie regionu słupskiego
Zbigniew Kobyliński i Dariusz Krasnodębski - Potrzeba stworzenia rezerwatu kulturowo-krajobrazowego na terenie kompleksu stanowisk archeologicznych w Haćkach, gm. Bielsk Podlaski
Gustaf Trotzig - Stanowiska archeologiczne jako zabytki narodowe - dwa przykłady ze Szwecji