Fundacja Res Publica Multiethnica

Katalog zabytków tatarskich - Tom III: Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich

Katalog zabytków tatarskich - Tom III: Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich


Katalog zabytków tatarskich, Tom III: Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich. Warszawa 2000