Fundacja Res Publica Multiethnica

Katalog zabytków tatarskich - Tom II: Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich

Katalog zabytków tatarskich - Tom II: Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich


Katalog zabytków tatarskich, Tom II: Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich. Warszawa 1999