Fundacja Res Publica Multiethnica

Katalog zabytków tatarskich - Tom I: Broń i uzbrojenie Tatarów

Katalog zabytków tatarskich - Tom I: Broń i uzbrojenie Tatarów


Katalog zabytków tatarskich, Tom I: Jacek Gutowski, Broń i uzbrojenie Tatarów. Warszawa 1997