Fundacja Res Publica Multiethnica

Katalog zabytków ormiańskich - Tom I: Kościoły Ormian polskich

Katalog zabytków ormiańskich - Tom I: Kościoły Ormian polskich


Katalog zabytków ormiańskich, Tom I: Jacek Chrząszczewski, Kościoły Ormian polskich. Warszawa 2001.