Fundacja Res Publica Multiethnica

Katalog grodzisk Warmii i Mazur, tom 1

Katalog grodzisk Warmii i Mazur, tom 1


Katalog grodzisk Warmii i Mazur, tom 1, red. Zbigniew Kobyliński. Warszawa 2017.

W roku 2017 Fundacja wydała we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dwa tomy katalogu grodzisk z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Katalog ten stanowi wynik realizacji w latach 2012-2017 projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Całość tomu można pobrać tutaj: