Fundacja Res Publica Multiethnica

Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje

Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje


Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje, red. Zbigniew Kobyliński. Archaeologica Hereditas 7. Warszawa 2016.

W roku 2016 Fundacja wydała we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie tom poświęcony nowym wynikom badań grodzisk z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to siódmy tom serii prac Instytutu Archeologii UKSW, zatytułowanej Archaeologica Hereditas. Jego wydanie było możliwe dzięki funduszom projektu Katalog grodzisk Warmii i Mazur, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Spis treści:

Całość książki może być pobrana tutaj: