Fundacja Res Publica Multiethnica

Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii

Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii


Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii, red. Martin Gojda i Zbigniew Kobyliński. Archaeologica Hereditas 11. Warszawa 2018

W roku 2018 Fundacja wydała we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynałą Stefana Wyszyńskiego w Warszawie tom poświęcony nowym możliwościom niedestrukcyjnego odkrywania stanowisk archeologicznych w lasach związanym z lotniczym skanowaniem laserowym powierzchni ziemi. Jest to jedenasty tom serii prac Instytutu Archeologii UKSW, zatytułowanej Archaeologica Hereditas.

Spis treści:

Całość książki może być pobrana tutaj: