Fundacja Res Publica Multiethnica

Konserwacja zapobiegawcza środowiska 8. Dziedzictwo "nasze" czy "obce"

Konserwacja zapobiegawcza środowiska 8. Dziedzictwo "nasze" czy "obce"


Konserwacja zapobiegawcza środowiska 8. Dziedzictwo „nasze” czy „obce”, red. K. Zdeb, K. Rabiega i R. Solecki. Archaeologica Hereditas 16. Warszawa 2019.

W roku 2019 Fundacja Res Publica Multiethnica wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydała kolejny tom z serii prac Instytutu Archeologii UKSW, zatytułowanej Archaeologica Hereditas. Tym razem tom, stanowiący kolejny tom z serii Konserwacja zapobiegawcza środowiska, poświęcony był problematyce „obcego” dziedzictwa kulturowego. Autorzy rozdziałów podejmowali kwestie mechanizmów i przyczyn uznawania dziedzictwa za „swoje”, bądź odrzucania go przez oficjalne instytucje i społeczeństwo.

Spis treści:

Całość książki dostępna jest pod adresem: