Fundacja Res Publica Multiethnica Publikacje
Strona główna -> Publikacje Cele fundacji Działania fundacji Publikacje fundacji Sponsorzy Fundacji Rada i zarząd fundacji Kontakt z fundacją Wesprzyj fundację


Mapa polskiej fotografii awangardowej w świetle archiwum Jerzego Lewczyńskiego


Starosiedle in the Lubusz Land: Prehistoric and Early Medieval settlement/ Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne


Z archeologicznych studiów nad pradziejami i wczesnymi dziejami północnego Podlasia


Kościoły Ormian polskich


Quo vadis archaeologia?


Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego


Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym


Krajobraz archeologiczny


Zabytki i społeczeństwo


Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich


Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich


Broń i uzbrojenie Tatarów

 

Katalog zabytków tatarskich - Tom I:
Broń i uzbrojenie Tatarów


Katalog zabytków tatarskich, Tom I: Jacek Gutowski, Broń i uzbrojenie Tatarów. Warszawa 1997

Kultura - Sztuka - Historia - Archeologia